„Tu povedal Ježíš:
Súdiť som prišiel na tento svet,
aby videli, ktorí nevidia
a aby oslepli, ktorí vidia.“

J 9, 39