Stvoriteľ, vykupiteľ a posvätiteľ

Pri príležitosti sviatku Svätej Trojice sme si pre vás pripravili video
zo série o sviatkoch a nedeliach v cirkevného roku.
Príspevok na Svätú Trojicu si pripravil Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup v. v.