„Nebojte sa tých, ktorí mordujú telo,
ale dušu nemôžu zamordovať;
radšej sa bojte Toho,
ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.“

Mt 10, 28