Poukazovať na problémy v cirkvi ale aj aktívne navrhovať ich riešenia vždy bolo tou najdôležitejšou agendou nielen Asociácie slobodných zborov, ale aj našich partnerov. Ešte pred vznikom Asociácie, a až do dnešných dní sme sa snažili o konštruktívny dialóg ale boli sme opakovane odmietnutí. Snáď najlepšou príležitosťou na zmenu bola Synoda 2019, ktorej sme sa viacerí osobne zúčastnili, ale ani tam sme nedostali priestor na vyjadrenie. Od prvých dní po vzniku  Asociácie sme naopak boli nepravdivo obviňovaní, s cieľom diskreditácie nášho združenia, čo vyvrcholilo práve na spomínanej Synode, kde aj napriek našej účasti bol prijímané zavádzajúce až nepravdivé uznesenia typu “o nás bez nás”. Vedenie cirkvi tak oficiálne dalo najavo, že odmieta dialóg s členmi vlastnej cirkvi, rovnako ako poukazovanie na problémy a ich nápravu.

Tento prístup nového vedenia cirkvi nemá nič spoločné s bratsko-sesterskou láskou, a škodí evanjelickej cirkvi. Aj vzhľadom k tomu, že podľa nášho názoru boli vyčerpané všetky štandardné spôsoby ako vzniknutú situáciu riešiť, vítame iniciatívu organizačného výboru, zastupujúcu širokú evanjelickú verejnosť, ktorá sa rozhodla usporiadať zhromaždenie “Za jednotu slov a činov”, ktoré je naplánované na 21. marca 2020 v Bratislave. Vyzývame preto všetkých členov a sympatizantov Asociácie slobodých zborov, aby svojou účasťou podporili zámer o pomenovanie, nápravu a zlepšenie pomerov v našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Svojou účasťou vyjadríte nielen nesúhlas so súčasnou situáciou

v cirkvi, ale zároveň podporíte konštruktívne návrhy na jej riešenie. Svoj názor chceme prezentovať otvorene a dôrazne, ale zároveň slušne a v súlade s vieroukou našej evanjelickej cirkvi:

“Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach!” 1Pt 3,13-15

Správna rada Asociácie slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Milí bratia a sestry, vzhľadom k vážnej situácii ako v Európe, tak aj v celom svete, a tiež v kontexte prijatých preventívnych opatrení národných vlád v súvislosti so šírením koronavírusu – Covid19, sme sa rozhodli pripravované verejné zhromaždenie presunúť na iný termín. Bližšie informácie, organizačné pokyny a náhradný termín konania zhromaždenia Vám v dostatočnom predstihu oznámime. Ďakujeme za pochopenie.

 

Organizačný výbor verejného zhromaždenia „Za jednotu slov a činov“