„Nalomenú trstinu nedolomí
a tlejúci knôt neuhasí,
dokiaľ spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu.“

Mt 12, 20