Dňa 30. novembra 2019 sa v meste Poprad konala medzinárodná konferencia “30. rokov po” venovaná výročiu “Nežnej revolúcie” a zmeny totalitného režimu, ktorej témou bolo ako sa cirkev (ne)vyrovnala s dedičstvom totalitného režimu, s agentami, tajnými spolupracovníkmi a ostatnými vedomými kolaborantami z radov ordinovaných aj neordinovaných.

Konferencie sa zúčastnili aj prednášatelia zo zahraničia, a to z Maďarska prof. Dr. Andras Koranyi, ktorý vystúpil s prednáškou “Riešenie problému agentov a tajných spolupracovníkov v EAV v Maďarsku”, a tiež z Nemecka, predseda farárskeho spolku ev. cirkví Stredného Nemecka a predseda farárskeho zastúpenia Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví v Nemecku, farár Martin Michaelis s prednáškou “Riešenie priblému agentov STASI v Evanjelickej cirkvi v DDR”.

Prednášku “ŠTB-prostriedky a ciele” pre účely konferencie pripravil Ing. Svetozár Gavora, člen správnej rady Asociácie slobodných zborov, a s prednáškou “Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v zakladateľskom období komunistického režimu” poslúžil evanjelický farár a.v. v CZ Bystrica-Radvaň  Mgr. Michal Zajden. Úvodnú pobožnosť viedol a príhovorom poslúžil evanjelický farár a.v. Mgr. Ján Menky z Michaloviec, ktorý celú konferenciu aj viedol. Za Asociáciu slobodných zborov sa účastníkom stretnutia prihovoril jej predseda Ing. Jaroslav Mervart, PhD. Stretnutia sa zúčastnili viacerí evanjelickí farári, emeritní biskupi, zástupcovia Spolku Luterus a členovia SEJ. Po ukončení oficiálnej časti nasledovala diskusia.

Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ďakuje všetkým, ktorí prispeli k zdárnemu priebehu medzinárodnej konferencie, a taktiež ďakuje tým, ktorí ju podporili aj finančne, zvlášť farárovi ev. cirkvi v strednom Nemecku Martinovi Michaelisovi.

 

Účastníci medzinárodnej konferencie venovanej výročiu zmeny spoločenského režimu “30 rokov po…” na záver konferencie prijali nasledujúce vyhlásenie:

  • Vyjadrujú ľútosť nad tým, že Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa ani 30 rokov od nežnej revolúcie nevysporiadala s kolaboráciou jej duchovných a neordinovaných členov s ŠTB, čoho dôsledkom je naštrbená dôveryhodnosť celej Evanjelickej cirkvi v našej spoločnosti.
  • Konštatujú, že v dôsledku toho, že nedošlo k verejnej sebareflexii, ospravedlneniu, pokániu a prevzatiu osobnej zodpovednosti aktívnych spolupracovníkov štátnej bezpečnosti z radov našej cirkvi, nemožno očakávať, že cirkev bude dôveryhodná.
  • Žiadajú všetkých predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, aby nepoverovali reprezentovaním cirkvi a nenominovali do funkcií bývalých spolupracovníkov ŠtB.
  • Vyjadrujú nedôveru všetkým predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, ktorí uplatňujú praktiky bývalej štátnej bezpečnosti voči tým, ktorí nesúhlasia s ich názormi a ich spôsobmi.
  • Žiadajú zastaviť žaloby a súdne procesy voči novinárom ačlenom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorí sa zasadzujú za slobodu slova a vyriešenie vnútrocirkevných káuz.
  • Žiadajú, aby cirkev a vydavateľstvo Tranoscius prestalo míňať prostriedky akcionárov a cirkvi na žaloby, perzekučné procesy a na prenasledovanie vlastných členov.