„Lebo neposlal Boh Syna na svet,
aby odsúdil svet, ale aby ho spasil
.“

J 3, 17