Dr. Martin Luther

Modlitba

Pane, som ako prázdna nádoba, naplň ju.
Slabý/á som vo viere, posilni ma.
Studený/á som v láske, zohrej moje srdce. Daj, aby moja láska vanula na mojich blížnych.
Moja viera nie je silná a pevná, niekedy pochybujem a neviem sa Ti celkom odovzdať.
Pane, pomôž mi. Rozmnož moju vieru, nech Ti dôverujem.
Ja som biedny, Ty si bohatý, a predsa si prišiel, aby si sa zmiloval nad biednymi.
Ja som hriešny, Ty si spravodlivý. Trpím v hriechoch, u Teba je plnosť spravodlivosti.
Pri Tebe zostávam, lebo od Teba smiem brať a nemusím dávať.
Ó, milý Bože, Ty si mojím Bohom a Spasiteľom. Vykúp a osloboď ma od všetkej neprávosti, ktorú mi vyčíta Tvoje slovo.
Previnil som sa proti Tebe. Prestúpil som Tvoje prikázania. Ale Ty, drahý Pane, odpustil si mi hriechy. Naplnil si moje srdce dôverou, že si ku mne milosrdný.
Amen.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com