Na tohtoročnej synode v Prešove došlo k pokusu o „zabetónovanie“ predstaviteľov cirkvi vo funkciách. O zmenu ústavného zákona, ktorý doposiaľ stanovoval možnosť byť volený len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, sa snažil Liptovsko- oravský seniorát.

Súčasné znenie zákona hovorí, že možnosť uchádzať sa o posty zo strany duchovných a svetských predstaviteľov vyšších cirkevnoorganizačných jednotiek je obmedzená na dve volebné obdobia po sebe. Opätovne možno kandidovať až vtedy, keď po skončení mandátu uplynie najmenej jedno celé funkčné obdobie. To znamená, že napríklad biskup či senior, ktorí v týchto funkciách pôsobili dvanásť rokov, sa vo voľbách môžu uchádzať o hlasy voličov až po šesťročnej pauze. Na synode 2019 sa však pokúsili tento systém zmeniť, čo by otvorilo možnosť byť zvolený nepretržite na neobmedzený počet funkčných období po sebe. Dozorca Liptovsko-oravského seniorátu Peter Gärtner pri predložení návrhu tvrdil, že aktuálne znenie je na škodu cirkvi. Podľa jeho slov ľudia, ktorí získajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti v priebehu dvoch funkčných období, by mali mať možnosť uplatňovať ich aj naďalej. Pokračovať však nemôžu a – ako uviedol – existuje mnoho prípadov, keď za týchto ľudí v seniorátoch nedokážu nájsť adekvátne náhrady. Spomenul príklady, ako sú účtovníčky či seniorálni právni zástupcovia.

V skutočnosti nešlo „len“ o funkcionárov
Voči tomuto návrhu sa ozvala zástupkyňa dozorcu Západného dištriktu Renáta Vinczeová, ktorá v protinávrhu žiadala, aby sa nové znenie – pokiaľ bude schválené – netýkalo členov predsedníctva vyšších cirkevnoorganizačných jednotiek, teda seniorov, seniorálnych dozorcov, dištriktuálnych biskupov, dištriktuálnych dozorcov a tiež predsedníctva cirkvi. Pre nich žiadala zachovať obmedzenie dvoch funkčných období – a jej protinávrh by de facto zodpovedal pôvodne obhajovanému úmyslu zabezpečiť ľudí do funkcií v účtovníctve či právnych sférach, ako to nadniesol P. Gärtner. Skutočnosť, že nešlo „len“ o týchto pracovníkov, ale vzápätí nepriamo potvrdila farárka Katarína Hudáková, ktorá položila otázku, prečo by títo predstavitelia mali byť „obmedzení a diskriminovaní oproti ostatným predstaviteľom.“ Tým odhalila úmysel Liptovsko- oravského seniorátu presadiť zmenu zákona, ktorá by otvorila cestu ku kandidácii a možnosti byť volení neobmedzene aj pre biskupov, dozorcov vyšších COJ a podobne. R. Vinczeová podotkla, že súčasný systém je roky zaužívaný a do istej miery chráni cirkev pred nelimitovaným pôsobením vo funkciách zo strany tých, ktorí si „tú funkciu užívajú.“ K. Hudáková však trvala na svojom: „Pýtam sa: Prečo nemôžu kandidovať tí, čo v službe boli 12 rokov, osvedčili sa a boli dobrí?“ Ona sama bola pritom dve volebné obdobia seniorkou Liptovsko-oravského seniorátu, jej mandát sa skončil v minulom roku a pre súčasné znenie zákona sa o funkciu už nemohla opätovne uchádzať. Podporu pre zrušenie obmedzení vyjadril i bývalý senior Gemerského seniorátu Jerguš Olejár, ktorý takisto zastával post seniora dvanásť rokov a po uplynutí dvoch období – keďže už nemohol byť volený – ho vtedajšie predsedníctvo Východného dištriktu ustanovilo za administrátora seniorátu, čím ho de facto aj bez zvolenia viedol naďalej. K navrhovanej zmene sa na synode prikláňal i súčasný biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, ktorému sa aktuálne končí druhé volebné obdobie – a podľa terajšej dikcie zákona by sa o znovuzvolenie už nemohol snažiť. Jeho pôsobenie na čele dištriktu by sa tak v priebehu najbližších mesiacov skončilo. Vo svojej argumentácii použil práve príklad K. Hudákovej: „Ja som si istý, že v Liptovsko-oravskom senioráte by zvolili sestru Hudákovú za seniorku. To som presvedčený,“ podotkol, čím naznačil ambície zotrvať vo funkcii, ak by toto obmedzenie neexistovalo. Zároveň v tomto kontexte potvrdil, že právomoc kandidačných porád, ktoré majú rukách možnosť odstaviť kandidáta z volieb, považuje za oprávnenú. „Ak sa bojíme, že niekoho nevyhodíme (z možnosti byť kandidovaný, pozn. red.), tak to je vec kandidačných porád,“ uviedol s tým, že ak sa chce niekto „zabetónovať“ alebo je „pochybný“, tak kandidačná porada „toho človeka hneď zruší.“

Eľko sa ospravedlnil, že od tohto zámeru cúvol
Snaha o zmenu zákona a vytvorenie možnosti pre neobmedzené kandidovanie mala na synode podporu aj u súčasného generálneho biskupa Ivana Eľka. Bol to práve on, kto v minulom roku takýto zásah do legislatívy navrhoval na rokovaní generálneho presbyterstva. Priamo tam bol upozornený na skutočnosť, že snahu „zabetónovať sa“ pripisovali odporcovia bývalému generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi. Ani on, ani ľudia okolo neho však počas jeho funkčného obdobia takúto zmenu nenavrhli. Urobili to až jeho nástupcovia – konkrétne Ivan Eľko, ktorý tento pokus uskutočnil na GP. Pod tlakom argumentácie návrh vtedy stiahol. Na synode už ale hovoril niečo iné: za stiahnutie návrhu sa ospravedlnil, čím potvrdil, že aj on – zo súčasnej najvyššej pozície v cirkvi – chce, aby možnosť kandidovať „donekonečna“ ostala otvorená. Niektorí zo synodálov volali po širšej diskusii a podrobnejšom rozobratí prípadnej legislatívnej zmeny. Senior LOS Stanislav Grega však tlačil na to, aby bol návrh schvaľovaný už na tohtoročnej synode – s tým, že ak sa v praxi ukážu nedostatky, možno to o rok pozmeniť. Jeho snaha stoj čo stoj presadiť návrh LOS naznačila, že sa usilovali neobmedzenú možnosť kandidovania dosiahnuť ešte pred tohtoročnými voľbami biskupa Východného dištriktu.

Verejnosť sa nemala dozvedieť pravdu
Evanjelická verejnosť v tej chvíli ani len netušila, aký dopad môže mať návrh LOS na celú cirkev v prípade, že bude prijatý. Aktuálnu informáciu priamo zo synody, kde sa odohral pokus o „zabetónovanie“ niektorých funkcionárov, preto – s cieľom oboznámenia verejnosti – zverejnil na facebookovom profile EPST vtedajší riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan. Evidentne tak skrížil plány tých, ktorým informovanosť evanjelikov v tejto veci nehrala do kariet. Publikovanie tejto informácie vyvolalo medzi navrhovateľmi vlnu nevôle – a snahu o transparentné informovanie verejnosti „ocenili“ uznesením: „Synoda ECAV na Slovensku odsudzuje nepravdivé informovanie brata Ľubomíra Turčana o dianí na synode na sociálnych sieťach, čím znevažuje cirkevných predstaviteľov.“ Argument o tom, v čom jeho informácia nezodpovedala pravde, však nikto nepredložil. Takmer nebadane sa na synode „mihol“ aj názor, aby sa zmenil celý volebný systém v ECAV na Slovensku. Takýto postoj prezentoval dozorca Tatranského seniorátu Tomáš Hyben, ktorý tým pravdepodobne naznačil trend do budúcna: nechať volebné rozhodovanie len do rúk niekoľkých vyvolených. Čas ukáže, či bude cirkev spieť k tomu, že volebné konventy v cirkevných zboroch pri voľbách napr. dištriktuálnych či celocirkevných predstaviteľov zaniknú a rozhodovať bude len úzke grémium. T. Hyben totiž naznačil, že treba „prestať ľudí zaťažovať voľbami“. Seniorálny dozorca T. Hyben sa na valnom zhromaždení Tranoscia podieľal na prevrate v spoločnosti a po jej ovládnutí sa stal podpredsedom predstavenstva. V Evanjelickom posle spod Tatier vďaka tomu – spoločne s I. Eľkom a J. Brozmanom, pod ktorých kuratelou Posol z Tranoscia v súčasnosti vychádza – môže vstupovať do informovania, podieľať sa na cenzúre a prinášaní len skreslených informácií veriacim, ktoré uznajú za vhodné – rovnako ako potajme meniť zákony v prospech vlastných záujmov. Pokus Liptovsko-oravského seniorátu o zrušenie obmedzenia dvoch volebných období napokon na synode nenašiel dostatočnú podporu a nebol schválený.

redakcia

 

ilustračné foto: pixabay.com