Aj v túto sviatočnú nedeľu 7. júna 2020, sviatok Svätej Trojice vám prinášame služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku. Kazateľom slova Božieho je zborový farár Mgr. Peter Soták.