Na Štedrý večer, 24. decembra 2020
vám prinášame služby Božie
z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.
Liturgiou a kázňou slova Božieho nám poslúžil
doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup v. v.