Milí bratia, milé sestry

na 19. nedeľu po Svätej Trojici, 18. októbra 2020 Vám prinášame Služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku. Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat farár Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár.