„A to slovo stalo sa telom,
prebývalo medzi nami,
a my h
ľadeli sme na Jeho slávu
ako na slávu jednorodeného od Otca,
bolo plné milosti a pravdy
.“

J 1, 14