Milí bratia, milé sestry,

prinášame Vám biblický príhovor k Vstúpeniu Krista Pána na nebo, 21. máj 2020 z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Kazateľom slova Božieho je zborový farár Mgr. Ján Meňky.