Milí Bratia, milé sestry, pripravili sme pre Vám biblický príhovor na 3. nedeľu po Veľkej noci, 3. mája 2020 z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej, ktoré si môžete pozrieť na na našom youtube kanále. Kazateľkou slova Božieho je evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.