Dnes v 6. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás výklad slova Božie
pripravila evanjelická a. v. farárka
Mgr. Erika Kaňuchová,
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lopúchove.