4. júna 2021 zasadalo generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.

Na zasadnutí generálneho presbyterstva bol presbytermi odsúhlasený sankčný mechanizmus vymáhania príspevku do Fondu finančného zabezpečenia (§8 ods. 5 cirkevného zákona č. 02/2020) navrhovaný Generálnym hospodárskym výborom ECAV na Slovensku.

Zároveň bol v súvislosti s tým, br. predseda GHV poverený spracovať návrh uznesenia pre synodu ECAV na Slovensku.

Viacej sa dočítate:
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/z-rokovania-generalneho-presbyterstva-ecav-4-6-2021

Zdroj: ecav.sk