„Mnohí prví budú poslední
a poslední prví
.“

Mk 10, 31