Biblický príhovor na 1. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú prvú nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil výklad slova Božieho evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom biblického príhovoru bol biblické text
z Evanjelia podľa Lukáša 16, 19 – 31.