„Lebo každý, kto prosí, dostane;
a kto hľadá, nájde;
a kto klope, tomu bude otvorené.“

Mt 7, 8