Tvárou ku Kristovmu krížu

Milí bratia, milé sestry,

naša luteránska teológia je teológiou kríža. Presnejšie povedané, teológiou Ježiša Krista, toho ukrižovaného a z mŕtvych vzkrieseného.

V týchto dňoch, viacej ako inokedy, sledujeme pašiové udalosti a uvedomujeme si, čo musel kvôli nám pretrpieť náš Pán Ježiš Kristus. Tvárou ku krížu vidíme opustenosť Božieho Syna. Výsmech jeho nepriateľov. Falošné obvinenia. Bolestivé zomieranie a potupnú smrť.

Poprava Pána Ježiša Krista je zákerne vymyslená. Jej zámerom je ukázať, čo je to za človeka – veď takýto nemôže mať nič spoločné s Pánom Bohom. Skončil na popravisku. Ukrižovanie je trestom pre spodinu spoločnosti, pre otrokov, buričov a povstalcov. Podľa zákona Mojžišovho je zlorečený každý, koho zavesili na drevo. Posmievali sa Mu. Nebolo to obyčajné vyškieranie sa, ako keď sa zlí ľudia vyškierajú chudákovi. Bol to premyslený útok vtedajších cirkevných autorít na Ježiša Krista, na Jeho vzťah k Bohu.

Ježiš Kristus v poslušnosti Otcovi a vedomý si svojho poslania vydržal. Nezostúpil z kríža aj keď mohol. Odolal poslednému pokušeniu a nezachránil seba, ale nás. Svojou obeťou otvoril dvere neba a novej zbožnosti. Ako predpovedal, zboril chrám – starú zbožnosť a za tri dni položil základ pre novú službu Bohu, založenú na Ňom, na Jeho diele vykúpenia, na obetavej láske, viere v Neho. Všetkým, ktorí chcú ísť Jeho cestou, zasľubuje svoju pomoc a prítomnosť v Duchu Svätom.

Asociácia slobodných zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá nás združuje a cez ktorú sa posilňujeme a vzájomne si poskytujeme pomoc, nesie na sebe Kristovské znaky. Falošné obviňovanie, výsmech, vyradenie mimo „oficiálne“ štruktúry, ostrakizovanie. Prenasledovaným a odstrkovaným zasľúbil náš Pán Ježiš Kristus svojho Ducha a svoju pomoc.

V tomto významnom veľkonočnom čase chceme poďakovať  všetkým, ktorí prinášajú veľké obete, aby Asociácia slobodných zborov mohla fungovať a plniť svoje poslanie – vrátiť sa k evanjelickým a. v. základom a zbaviť sa v zákonoch aj praxi všetkého, čo je v rozpore s evanjeliom Pána Ježiša Krista. Mnohé veci sa podarili. Vďaka Bohu. Niektoré sa nezrealizovali kvôli šíreniu sa infekcie, ktorej čelíme. Mnohí vyzývajú k intenzívnejšiemu zápasu. Pamätajme, že trpezlivosť a vytrvalosť sú kresťanskými cnosťami.

Inšpiráciou nám môže byť aj udalosť zo života grófa Zinzendorfa. Zinzendorf vyslal do Indie misionárov. Ich práca sa stretla s veľkými ťažkosťami. Pozvaný na pomoc, nakoniec do Indie pricestoval aj sám Zinzendorf. Keď už bol medzi svojimi spolupracovníkmi a na mieste sa oboznámil so situáciou a nebezpečenstvami, prenikol ho pocit bezmocnosti. Skôr ako k nim chcel prehovoriť, pokľakol si a začal na hlas hovoriť Lutherov výklad druhého článku Viery všeobecnej kresťanskej: „Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh pred vekmi od Otca splodený i pravý človek, z Márie panny narodený, je mojim Pánom, ktorý mňa, zlorečeného a zatrateného človeka vykúpil, privlastnil si a vyslobodil od všetkých hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej….“ Postupne hovoriac toto vyznanie kľakali si okolo Zinzendorfa aj ostatní spolupracovníci a spolu sním hovorili toto vyznanie do konca.

Táto viera a zbožnosť ich posilnila. Na Veľký piatok, tvárou ku krížu urobme aj my toto vyznanie – vyznanie hriechu, svojej bezmocnosti i viery v nášho Pána, ktorý nás zmieril s Otcom, ktorý je zdrojom nášho pokoja, nádeje i radosti. Vyznajme vieru v Pána, ktorý premohol diabla i smrť a na ktorého príchod očakávame. Amen.

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku