„Lebo ako bolo za dni Noacha,
tak bude pri príchode Syna človeka.“

Mt 24, 37