Poznať Pána Boha

„Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Mt. 9, 13

Drahí bratia a sestry v Kristu!

Nedávno ma oslovil jeden príbeh. Bol to rozhovor 3 chlapcov. Všetci sa túžili pochváliť akých majú vplyvných, mocných rodičov. Prví dvaja chlapci sa pýšili tým, akých vplyvných priateľov majú ich rodičia, kto ku nim chodí na návštevu. A ani ten tretí sa nedal zahanbiť a povedal: „ …to je nič, že sa poznajú s prezidentom, ministrami a známymi osobnosťami – môj otec má priateľa samotného Pána Boha! Rozpráva sa s Ním každý deň“. Poznať Pána Boha, byť s Ním v každodennom spojení a mať Ho za skutočného Priateľa, Pána a Záchrancu je naozaj tá najväčšia vec nielen v očiach malého chlapca.

Dnešný text zo Slova Božieho nás vovádza do príbehu v dome Matúša. O Matúšovi sa dozvedáme, že sedel na colnici a práve tam ho oslovil Pán Ježiš Kristus- jednoduchou vetou „Nasleduj ma!“ A Matúš naozaj vstal a nasledoval Božieho Syna. Zaujímavé je, že Matúš neváha. Vôbec sa na nič nepýta. Zrejme o Ježišovi už niečo počul. Možno to boli to správy o tom, ako prikázal vetru a upokojil búrku na mori, možno počul o viacerých priam zázračných uzdraveniach. Ale, ak počul o týchto zázrakoch, určite vedel i to, že Pán Ježiš vidí a odhaľuje pravé ľudské vnútro. To, aký som. Ako rozmýšľam, ako žijem. Či v človeku dominuje dobro alebo či sa rád necháva zvádzať zlom… O tom, aký bol naozaj Matúš sa dozvedáme v texte ďalej, keď čítame, že farizejom vadilo, že Pán Ježiš je s colníkmi a hriešnikmi. Matúš je hriešny človek. A farizeji sú namyslení, sebastrední ľudia, ktorí si myslia, že sú viac než iní. Uzurpujú si právo, že len oni – v ich vlastných očiach dobrí, spravodliví, majú právo byť v prítomnosti významných ľudí. Pán Ježiš ich však vyvádza z omylu. Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí….neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

Text nehovorí iba o Matúšovi. Rovnako hovorí aj o mne a aj o tebe, drahý brat, milá sestra!

Učí nás nepochybovať, ale dôverovať Božiemu slovu, Jeho výzve. Nasleduj ma! Tieto slová patria aj tebe. Samotný Pán Boh ťa oslovuje, pozýva. Dokonale pozná tvoj život, tvoje srdce, tvoje vlastnosti, víťazstvá i pády. Pozýva ťa, lebo ťa miluje. Boh miluje každého človeka, bez rozdielu. Na záchranu každého poslal svojho Syna Ježiša Krista. Pán Ježiš zomrel na Golgotskom kríži pre hriechy každého z nás. A rovnako svojím zmŕtvychvstaním zmaril moc diabla smrti a vydobyl nám večný život – opäť pre všetkých. On nás zachránil, no rozhodnutie je na nás, či túto záchranu prijmeme…

Milá sestra, drahý brat, aj teba dnes oslovuje Pán Ježiš s výzvou : „Nasleduj ma!“ Čo urobíš? Prijmeš a pozveš Ho do svojho srdca? Do svojej domácnosti, do svojho života? Chceš mať za priateľa, Pána i Záchrancu Najmocnejšieho? Rozhodnúť sa musíš sám. Amen

Bohu známa duchovná
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku