Vy sa nebojte, lebo viem,
že hľadáte Ježiša,
toho ukrižovaného! Niet Ho tu,
lebo vstal, ako povedal;
Mt 28, 5 – 6

 

Prajeme Vám,
aby zvesť o vzkriesenom Kristovi,
mocne pôsobila vo vašich srdciach
a nech vám znie radostné: Nebojte sa!

 

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku