„Povedal im:
Z kalicha môjho budete piť, a krstom,
ktorým som ja krstený, budete krstení…“

Mt 20, 23a