„Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu,
povedzte najprv:
Pokoj domu tomuto.“

L 10, 5