Dr. Martin Luther, 1507

Preto: poznaj Krista, a síce Krista ukrižovaného (1. Korintským 2, 2). Uč sa Ho velebiť a sám nad sebou zúfať. Povedz Mu: „Ty, Pane Ježiši, si mojou spravodlivosťou a ja som tvoj hriech. Ty si prijal, čo bolo moje, a dal si mi svoje. Prijal si, čo si nebol, a daroval si mi, čo som ja nebol.“ Chráň sa túžiť po takej veľkej čistote, že by si sa už sám nepovažoval za hriešnika. Kristus prebýva totiž iba medzi hriešnikmi. Uvažuj teda o Jeho láske a okúsiš tú najsladšiu útechu. Veď keby sme mohli dosiahnuť pokoj v duši iba vlastným snažením a úsilím, načo by teda zomieral Kristus? V Ňom nájdeš pokoj jedine vtedy, keď v Neho uveríš a budeš zúfať nad sebou a svojimi skutkami. Uč sa teda od Neho samého: Keď ťa prijal, zobral tvoje hriechy za svoje a svoju spravodlivosť urobil tvojou. Ver tomu teda pevne i ty, ako sa patrí, lebo zlorečený je ten, kto neverí (Marek 16, 16).

Podopieraj tiež neposlušných a dosiaľ blúdiacich. Trpezlivo ich znášaj, ber ich hriech na seba, a ak máš niečo dobré, odovzdaj im to. Ako učí apoštol:

„Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.“
(Rímskym 15, 7)

A inde:

„Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Kristus Ježiš, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.“
(Filipským 2, 5 − 8)

Podobne aj ty, pokiaľ sa považuješ za lepšieho od ostatných, nechváľ sa tým, akoby to bola tvoja zásluha. Vzdaj sa sám seba, zabudni, aký si, buď ako jeden z nich a nes ich bremená.

Beda by bolo spravodlivému, keby sa porovnával s druhými, neznášal tých, ktorí sú horší ako on, a myslel iba na to, ako uniknúť niekam do samoty namiesto toho, aby svojou trpezlivosťou a modlitbou bol im príkladom. To by znamenalo zakopať Pánovu hrivnu (Matúš 25, 18) a nedávať svojim spoluslužobníkom, čo im patrí (Matúš 24, 45). Keď si teda Kristovou ružou a ľaliou (Veľpieseň 2, 1− 2), vedz, že musíš rásť medzi bodľačím. Len si dávaj pozor, aby si sa netrpezlivosťou, unáhlenými súdmi alebo skrytou pýchou sám nestal bodliakom. Kristovo kráľovstvo, ako hovorí žalmista, sa nachádza uprostred nepriateľov (Žalm 110, 2).

Ak ti niečo chýba, padni na kolená a pros o to Pána Ježiša. On ťa naučí všetkému. Len pozri, čo vykonal pre teba a pre všetkých – a naučíš sa, čo máš robiť pre druhých. Veď keby Pán chcel žiť len medzi dobrými ľuďmi a zomrieť len za svojich priateľov, za koho by potom vôbec zomrel? A s kým vôbec bol žil?

Pripravil


Mgr. Ján Meňky

evanjelický a. v. farár

ilustračný obrázok: wikipedia.org