Stovky veriacich z celého Slovenska prišli v prvý februárový deň do evanjelického a. v kostola v Michalovciach podporiť farára Jána Meňkyho. Ten v súčasnosti čelí perzekúciám zo strany predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, ktoré ho podmienečne odvolalo z funkcie zborového farára v tomto cirkevnom zbore.

Do chrámu v Michalovciach prišli i viacerí kolegovia Jána Meňkyho, farári v aktívnej službe, medzi nimi i bývalý generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik. Michalovský farár zhromaždeniu vysvetlil svoj postoj k obvineniam, pre ktoré mu vedenie seniorátu udelilo disciplinárny trest. Predsedníctvo cirkevného zboru Michalovce v súvislosti so stretnutím na podporu Jána Meňkyho poďakovalo všetkým, ktorí za ním stoja – a neváhali to masívne vyjadriť aj prostredníctvom podpisov na petičnom hárku proti jeho odvolaniu z postu zborového farára. „Ďakujeme tiež za mohutnú účasť na službách Božích na podporu Jána Meňkyho,“ vyjadrilo zborové predsedníctvo. Podľa informácií týždenníka Lutherus sa v krátkom čase pripravujú ďalšie protestné akcie.