„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti…“ (Ef 6, 12)

Milé sestry, milí bratia, týmto sa vám chceme poďakovať za vašu spoluúčasť v duchovnom zápase, ktorý v súčasnosti prebieha v ECAV na Slovensku. Ďakujeme vám za váš finančný príspevok na podporu nespravodlivo postihovaných duchovných ECAV súčasným vedením prostredníctvom uznesení GP. Posledná synoda ukázala, že súčasné vedenie, ktoré vzišlo z nespravodlivých volieb, nie je schopné sebareflexie, nemá ochotu k pokániu, dokonca ani ochotu ku komunikácii s tými, ktorí sú presvedčení, že na neprávosti sa cirkev budovať nedá, ba naopak – zastrája sa likvidáciou oponentov prostredníctvom nedemokratických disciplinárnych nástrojov. Prosíme vás aj o modlitebnú podporu. Veríme, že aj keď knieža sveta toho, trúfa si mnoho, neuškodí nám, odsúdil ho náš Pán, slovíčko ho porazí.

Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku