ZA ÚRODY ZEME

Ku modlitbe srdce kľaká:
Vďaka Ti, ó Bože vďaka
Za dar chleba, za dar vzácny
Na širokej zeme tácni…

Vďakyvzdaním srdce volá,
Keď dar berie z Tvojho stola,
Ktorý zdarma všetkým núka
Tvoja štedrá, svätá ruka.

Pokorou sa srdce plní,
Že sa zhrieva na úslní
Tvojej lásky, Hospodáru,
Ktorá nikde nemá páru!

Prijmi túto vďaku vrúcu,
Priviň si nás k Svojmu srdcu,
Nechže chlieb nám pripomína
Čistú obeť Tvojho Syna…

Zlatica Oravcová

ilustračné foto: pixabay.com