„Vtedy spravodliví zaskvejú sa
sťa slnko v kráľovstve svojho Otca.
Kto má uši nech počuje.“

Mt 13, 43