Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci

Na dnešnú 5. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás výklad slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
Základom jej biblického príhovoru bol biblický text
z Prvého listu apoštola Pavla Timoteovi 2, 1 – 4.