Pevné srdce


Srdce pevné ako skala,
pevné, časom spevnené.
Utvrdené v ohni žitia,
láskou Krista vedené.

Srdce pevné ako skala,
predsa v Bohu nežné je.
Kristus, Ten mi nehu dáva,
v Jeho slove sila je.

Srdce pevné ako skala
s Kristom všetko prežije.
On ma chráni, požehnáva,
od hriechov ma obmyje.

Srdce pevné ako skala.
Ono zradou nežije, ale
bije na česť Kráľa,
ktorý Kristom mojím je.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com