31. októbra si už 503 rokov pripomíname pamiatku reformácie,
preto sme pre vás na tento víkend pripravili služby Božie k tomuto pre nás významnému sviatku
z Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Michalovciach.
Kázňou slova Božieho nám poslúžil Mgr. Ján Meňky, evanjelický a. v. farár.