„A keď sa chystáte k modlitbám,
odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu,
aby aj vám odpustil previnenia váš Otec,
ktorý je v nebesiach.“

Mk 11, 26