Slovenský evanjelici v Srbsku inštalovali nového seniora Sriemskeho seniorátu.

6. júna na slávnostných službách Božích v Starej Pazove bol inštalovaný evanjelický a. v. farár Mgr. Igor Feldy za seniora Sriemskeho seniorátu.

Slovenská Evanjelická a. v. cirkev v Srbsku sa delí na tri senioráty: Báčsky, Banátsky a Sriemsky.

Báčsky seniorát bol založený v auguste roku 1920. Prvý seniorálny konvent bol konaný v Báčskom Petrovci 29. septembra 1920. Seniorát má 11 cirkevných zborov a 4 filiálne. Seniorom je Mgr. Jaroslav Kopčok, farár cirkevného zboru v Hložanoch.

Banátsky seniorát bol založený v auguste roku 1920. Prvý seniorálny konvent bol konaný v Kovačici 27. októbra 1920. Seniorát má 8 cirkevných zborov a 2 filiálne. Seniorom je Mgr. Slađan Danijel Srdić, farár cirkevného zboru v Jánošíku.

Sriemsky seniorát bol založený 29. marca 1921 v Starej Pazove. Seniorát má 6 cirkevných zborov a 6 filiálnych. Seniorom je Mgr. Igor Feldy, farár cirkevného zboru v Starej Pazove.

Sídlom biskupského úradu je Nový Sad. Biskupom je Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.

Zdroj: seavc.rs
Foto: facebook Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove