„Nieto tajného, čo by sa nestalo zjavným;
a nieto skrytého, čo by sa nevyzvedelo
a nevyšlo najavo.“ 

L 8, 17