„Kto verí v Syna, má večný život,
kto však neposlúcha Syna, neuvidí život,
ale hnev Boží zostáva na ňom
.“

J 3, 36