„Lebo Syn človeka neprišiel
zatratiť ľudské duše,
ale zachrániť.“

L 9, 56