Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe.

Rok, ktorý je za nami, priniesol nové podmienky života, viaceré obmedzenia a nové formy fungovania všetkého okolo nás. Niečo vzal, niečo dal. Na základe toho máme očakávania, priania do nového roka. O tom, ako starý rok ovplyvnil náš život a čo očakávame v tomto novom roku, sme sa rozprávali s bratom Pavlom Delingom, generálnym dozorcom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v rokoch 2006 − 2011.

Ako by ste zhodnotili rok 2020? Čo vás počas neho najviac ovplyvnilo, sklamalo, potešilo?

Rok 2020 bol podľa mňa značne búrlivým rokom. Zmenila sa pomer politických síl a vláda v SR. Nastúpili noví poslanci v NR SR a boli menovaní noví ministri. Máme novú prezidentku Slovenskej republiky. Vo vedení ECAV na Slovensku nastali tiež podstatné zmeny. O nich sme sa celý rok dozvedali a nebolo to príjemné. A čo nás všetkých najviacej postihlo? Bola to nielen v našej republike, ale na celom svete pandémia vo forme COVIDU-19. Vzhľadom na svoj vek som bol do značnej mieri po celý rok optimistom. Veľmi ma bolelo, keď mi manželka každý deň oznamovala svoj zdravotný stav, ktorý sa celý rok nelepšil. Okrem problémov, ktoré sú bežného charakteru, som vedel problémy v rodine zvládnuť. Či už to bol prírastok v narodení ďalšieho pravnuka (mám celkom 5 pravnúčeniec), jeho krst na evanjelika. Urodilo sa mnoho jabĺk a nebolo ich kam dať a pod. Proste, bol to rok napriek všetkému veľmi zaujímavý.

Cirkev v roku 2020 prešla namáhavým obdobím, či už spojeným s pandémiou koronavírusu, alebo so zmenou financovania, obmedzením alebo dokonca úplným zrušením bohoslužieb a iných podujatí. Čo podľa vás najviac ovplyvnilo cirkev, jej fungovanie a aký je váš názor na tieto zmeny? Ostala cirkev v kontakte so svojimi veriacimi?

ECAV na Slovensku ma v tomto roku veľmi neprekvapila. Je to jednoduché, pretože som uvedené otrasy predpokladal. To nielen k vôli pandémii, ale hlavne k vôli zmenám vo vedení ECAV, ku ktorým prišlo. Som si vedomý, že najmä terajší vedúci predstavitelia v ECAV s tým nebudú súhlasiť. Naznačovala to už predchádzajúca príprava na rokovanie Valného zhromaždenia Tranoscia, a. s., v roku 2020. A to sa aj potvrdilo, či s tým niekto súhlasí, alebo nie. Skutočnosť to neustále potvrdzuje. Najviacej ovplyvnilo ECAV to, že neprichádza k zmiereniu a že z obidvoch strán sa nenájde pravý evanjelický mechanizmus, na základe ktorého by sa situácia zmenila.

Čo očakávate od roku 2021? Čo podľa vás najviac ovplyvní smerovanie našej cirkvi v roku 2021?

Odkazujem im všetkým, že nikto nie je neomylný. Chyby sa vyskytujú, treba si ich z každej strany uznať a urobiť zmierlivý krok. Aj v manželstve prichádza čas na zmierenie, a ten by mal prísť aj v ECAV. Som si vedomý , že najťažší je prvý krok, a preto sa nezapájam do žiadnych tzv. výčitiek. Je pred nami nové štatistické sčítanie osôb. Ukazuje sa, že ECAV sa prepadne ešte hlbšie a že viera v Pána Boha a s tým aj príslušnosť k cirkvi pre mnoho ľudí neznamená to, čo znamenala v dobách dávnejších. Bude nás asi evanjelikov menej. Nikto však nevie, aká bude pravda.
Pre ľudstvo už príslušnosť k cirkvi veľa neznamená a je jedno, ku ktorej patríme. Moja rada je v tomto roku byť ešte rodinne zomknutejší. Viacej držať spolu, a  to znamená byť v strehu. Lebo nie každý jedinec ovláda všetko, no viacerí ovládajú možno celý svet.

Čo by ste si želali do nového roka 2021 a čo by ste odkázali a popriali ľuďom v novom roku?

Želám nám všetkým viacej pospolitosti, aj cirkevnej. Nedeliť sa v rámci cirkevného spoločenstva a byť neustále v strehu v očakávaní dobrých chvíľ, lebo tie môže dať Pán Boh každému. Aké budú, závisí od neho, a to sa uvidí, ako to dopadne.

ilustračné foto: pixabay.com