„Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí;
neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.“

Mk 2, 17