Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení

Na nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebo
si pre nás pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom dnešnej kázne bol biblický text
z prvého listu apoštola Petra 4, 7 – 11.