„Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým.“

Mk 9, 35