„Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone,
kto vám zverí pravé bohatstvo?“

L 16, 11