Milí evanjelici,

sme veľmi radi, že Vám môžeme predstaviť novú sekciu internetových stránok volbyecav.sk, a to návrhy Asociácie slobodných zborov ECAV. K naším zámerom pravdivo pomenovať zlyhania, či už pri správe majetku, pri voľbách alebo v každodennom (ne)kresťanskom šafárení, tak pridávame aj návrhy, ako tieto problémy riešiť resp. ako priniesť do evanjelickej cirkvi kvalitatívne nový stav, ktorý pomôže týmto a podobným problémom v budúcnosti predísť.

Okrem konkrétnych návrhov chceme ísť príkladom aj v otvorenosti, transparentnosti pri zdieľaní informácii a návrhov s cieľom vyvolať širokú vnútrocirkevnú diskusiu. V súčasnosti sa napr. veľa diskutuje o novej štruktúre cirkvi. Sme toho názoru, že vytvorenie komisie, zloženej z osôb riadiacich a závislých, má len potvrdiť návrh, o ktorom sa v kruhoch blízkych novému vedeniu už dlho hovorí, pričom o otvorenú, širokú a celocirkevnú diskusiu v skutočnosti nemá záujem. Keďže sme presvedčení, že ani návrh tzv. 3 dištriktov, ktorý predkladá nové vedenie, ani spôsob jeho “pripomienkovania” neodpovedá tomu, ako by tento vážny zámer mal byť realizovaný v praxi prinášame vám informácie, aj alternatívne návrhy, o ktorých sme presvedčení, že sú lepšou alternatívou pre ECAV. Veríme, že práve tato forma môže prispieť ku konštruktívnej diskusii a hľadaniu optimálneho riešenia.

Prvým príspevkom, ktorý vám prinášame je návrh Reformy správy ECAV, ktorého autorom je bývalý dlhoročný riaditeľ Generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský. Materiál okrem analytickej časti prináša tiež návrh reformy v oblasti financovania, volebného poriadku a cirkevnej správy ECAV. Chceme týmto autorovi tohto vysoko odborne a zároveň biblicky dobre spracovaného materiálu, Dušanovi Vagaskému, veľmi pekne poďakovať za možnosť, prostredníctvom internetových stránok Asociácie slobodných zborov ECAV, dostať tieto informácie a návrhy k širokej evanjelickej verejnosti.

Modlíme sa, aby tieto informácie a návrhy spolu s biblickým pokáním, pomohli napraviť krivdy minulosti, a nastaviť nový, kvalitatívne lepší stav organizácie a riadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.