„Ale Radca, ten Duch Svätým, ktorého pošle Otec v mojom mene.
Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko,
čo som vám hovoril.“

J 14, 26