Nový rok

Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou, a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok.
Text: Žid 13, 8 – 9

 

Milí bratia a milé sestry v Kristu, vážení diváci.

Koľko novoročných predsavzatí ste si už dali? Darí sa vám ich splniť? Ako to bolo s minuloročnými? Pamätáte si ešte na ne? Alebo ste ich s novým elánom presunuli do tohto roku? Veď raz isto začnete. Nový začiatok je stále radostný. Máme pred sebou čistú nepopísanú pláň a záleží len na nás, ako ju naplníme. Čo dobrého do nej vnesieme. My kresťania začíname aj tento rok v Božom mene a s Bohom. Dnes nám znie z listu Židom, že Ježiš Kristu je ten istý včera dnes i naveky.

Čo to pre nás znamená. Pre nás ľudí, ktorí dychtíme stále po niečom novom, po niečom inom. Tu vyrastá monolit, ktorý sa nemení. Je ten istý, včera dnes i naveky. Pevná stavba, kotva, maják, kde sa môžeme stále vrátiť, keď nás búrky života zmätú, vyhodia na plytčinu, či rozbijú o skaly. Ježiš Kristus ten istý včera dnes i naveky. Ak je niečo isté, môžeme sa na to spoľahnúť. To čo nepodlieha zmenám sa veľmi ťažko hľadá. Kto z nás by nechcel mať niečo 100% isté, nemenné, trváce, stabilné. Štít, stenu, o ktorú sa možno oprieť, ochranu, kde sa možno skryť, v dnešných nestabilných časoch. Ježiš je stále ten istý.  My sa meníme? Áno!? Alebo len chceme zmeniť? Koľko krásnych novoročných predsavzatí sme si už dali.

Dodržali sme ich? A aké vlastne sú tie naše predsavzatia? Zodpovedajú realite a splniteľnosti? Vieme, že ak chceme niečo zmeniť je potrebné vynaložiť často nemalé úsilie. Začína to od nás, v našom vnútri, musíme byť o tom presvedčení a držať sa toho za každých okolností. Nevzdávať sa pri najmenšej prekážke. Dôjsť až do cieľa. Motivácia výsledku je niekedy veľmi silná, aby sme vydržali v nastúpenej ceste. Preto je potrebné klásť si reálne ciele. Hovoriť si hneď, to nikdy nedokážem je demotivujúce. Je potrebné sa povzbudiť a poprosiť aj iných, aby vedeli, že o takýto cieľ sa snažím. Prosiť o pomoc podporu, požehnanie. My kresťania prosíme o pomoc zhora, od nášho Otca, prosíme však o pomoc aj našich blížnych.

Pri vyberaní cieľa sa nemáme dať zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Ježiš Kristus je tu, stále ten istý. Mnohým akoby dnes nestačil. Hľadajú niečo viac, behajú po svete, putujú z miesta na miesto, skúšajú všetko možné a pokoj nenachádzajú. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou, a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok. A sme pri gastronómii. Jedno príslovie hovorí, že sme to, čo jeme. Ak zapneme televíziu, každú chvíľu tam ide nejaká relácia o varení. Varíme zdravo, varíme úsporne, varíme exoticky, varíme, varíme a varíme.

Áno, je to jedna zo základných ľudských činností a bez jedla by sme nežili, ale zariadiť si podľa toho život, znamená upadnúť do konzumného spôsobu žitia. Písmo hovorí, že tí, ktorí tak činia nemajú a ani nemali z toho úžitok. Srdce sa má posilňovať milosťou a nie pokrmami. Čo to znamená? Ako sa z milosti najeme, ako posilníme svoje srdce? Vieme veľmi dobre, že anatómia v staroveku prisudzovala srdcu miesto rozmýšľania a milosť by sme mohli preložiť aj ako dobrú vôľu, radosť.

Dnes by sme preto mohli povedať, že je lepšie keď sa mozog posilňuje radosťou, či dobrou vôľou ako pokrmami. Písmo je teda veľmi praktické. A tá dobrá vôľa, milosť, potešenie, radosť k nám prišla počas Vianočných sviatkov. Je to Ježiš, ktorý je ten istý včera dnes i naveky. Milosť Božia, ktorá sa sklonila k nám. O to sa môže oprieť naše srdce, naša myseľ, ako o stabilitu. To ju môže potešiť a naplniť radosťou. Oveľa viac ako pokrmy, ktorých silu teraz poznávame, keď sa postavíme na váhu a dávame si novoročné predsavzatia. Preto nemôžme povedať, ako v jednej reklame. Čo je dobré na Vianociach? Jedlo. Lepšie je, keď sa srdce posilňuje milosťou a nie pokrmami. To je pravý význam  vianočných sviatkov. Zvyky a tradície sú isto pekné, ale nemá sa z nich vytratiť to podstatné – radosť, milosť, potešenie, ktoré sa nám dostalo. Nám ľuďom na tejto zemi v Ježišovom mene. On je ten istý, včera dnes i naveky a s ním sa chceme uberať aj v tomto novom roku.

Amen.

Modlitba:

Ďakujeme ti Pane náš, že Ti môžeme dobrorečiť aj v tomto novom roku. Buď pri nás. Ochraňuj nás a stoj pri nás, každý jeden deň. Ty nás posilňuj radosťou, milosťou, aby naše dni boli užitočné a nežili sme nadarmo na tejto zemi. V Tvojom mene a s Tebou začíname aj tento rok. Nech je nám rokom dobrým, požehnaným. Ty si našou pevnou skalou, o ktorú sa môžeme oprieť v ťažkých chvíľach. Nedaj nám na to zabúdať. Amen

 

Mgr. Miloslav Gdovin
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com