„Preto vám hovorím:
Verte, že dostanete všetko za čo sa modlíte
a za čo prosíte.
Budete to mať.“

Mk 11, 24