„Keby ste vedeli, čo znamená:
Milosrdenstvo chcem a nie obeť, neodsudzovali by ste nevinných
.“

Mt 12, 7