„Komu sa však málo odpúšťa,
málo miluje.“

L 7, 47n